Background Image

Voel je veilig

HvA Pride is een community van de Hogeschool van Amsterdam waarin iedereen welkom is die zich verbonden voelt met de LHBTQI+-gemeenschap.

Wat is het doel van HvA Pride?

Sinds de oprichting van de HvA Pride werken we hard aan de een inclusieve hogeschool. Dit om ervoor te zorgen dat je hier op de HvA wél mag zijn wie je bent, soms in tegenstelling tot je thuissituatie. Om de inclusiviteit te bereiken, hebben we de volgende doelen opgesteld.

  1. Zichtbaarheid vergroten van de gemeenschap binnen de HvA
  2. Uitdragen van de LHBTQI+-acceptatie binnen het onderwijs
  3. Creëren van een veilig studeer- en werkklimaat
  4. Verbinding vergroten door het organiseren van activiteiten
Background Image
We gaan met elkaar in gesprek, we vieren, we praten en we zijn. Wie zijn wie we willen zijn.

Evenementen voor iedereen

HvA Pride organiseert evenementen voor iedereen. Zo houden wij ons bijvoorbeeld bezig met:

  • Bites
  • Inspiratieavonden
  • Feesten
  • Borrels
  • Paarse Vrijdag
  • Pride Week

en nog veel meer!

Jouw veiligheid voorop

Voel jij je onveilig of maak jij ongewenst gedrag mee op de HvA?

Neem dan contact op met de vertrouwenspersonen van de HvA.

Vertrouwenspersoon personeel: n.van.schaik@hva.nl

Vertrouwens persoon studenten: vertrouwenspersoon@hva.nl